Konseptet passer for virksomheter med en oversiktlig kundestruktur
Konseptet egner seg for virksomheter som har en oversiktlig kundemasse og hvor forholdet til kundene preges av tette relasjoner. Det er viktig at din bedrift har et reelt ønske om å styrke forholdet til kundene. Å gjennomføre en slik undersøkelse for deretter å legge den "i skuffen", vil være helt galt.

Det har vist seg i praksis at denne metodikken også egner seg for næringsorganisasjoner som ønsker en dypere innsikt i hva toneangivende medlemmer mener om og forventer av sin organisasjon.

STATUS' kvalitative konsept kan naturligvis også fungere i kombinasjon med mer kvantitative metoder (telefonintervjuer eller elektroniske undersøkelser). Det kan være i forkant for å lokalisere de viktigste relasjonsfaktorene, eller i etterkant for å gå dypere inn i problematikken med særlig viktige kunder.

Tilbake til startsiden

Hvis ikke denne nettsiden kan leses, eller du har andre tilbakemeldinger?
Ta kontakt med oss via e-post: ragnar@status.no