Interne klimaundersøkelser
Vi har også benyttet denne metodikken internt hos oppdragsgiver. Hensikten var å få kvalitativ informasjon om hvordan medarbeiderne opplevde ulike deler av organisasjonen og hvilke forventninger de hadde til sin egen arbeidsplass og bedriftens videre utvikling. Det har kommet meget positive signaler fra oppdragsgiver.

Tilbake til startsiden

Hvis ikke denne nettsiden kan leses, eller du har andre tilbakemeldinger?
Ta kontakt med oss via e-post: ragnar@status.no