Opplegget preges av åpenhet
1. Vi samarbeider om utviklingen av en intervjuguide
2. Sammen velger vi de kundene (og kontaktpersonen/e) som bør omfattes av undersøkelsen
3. Du informerer kundene om prosjektet og introduserer STATUS
4. Vi ringer og avtaler tid for personlig intervju hos kunden
5. Intervjuene gjennomføres
6. Vi utarbeider en rapport fra hvert intervju (naturligvis i full forståelse med kunden)
7. Intervjurapporter sendes deg fortløpende
8. Når samtlige avtalte intervjuer er gjennomført utarbeider vi en sluttrapport med konklusjoner og anbefalinger til tiltak
9. Oftest er det ønskelig at vi presenterer undersøkelsen internt hos deg
10. Vi kan også bistå i den videre prosessen i din bedrift

Tilbake til startsiden

Hvis ikke denne nettsiden kan leses, eller du har andre tilbakemeldinger?
Ta kontakt med oss via e-post: ragnar@status.no